Menu

Huisregels

 

Veel gestelde vragen / Huisregels

 

Welk adres moet ik invoeren op mijn navigatie?
Markt 2 Haaksbergen

 

Er is een garderobe tent aanwezig waar u de jas kunt ophangen dit
geschied d.m.v. genummerde haken en onder toezicht, echter geschied dit wel
op eigen risico.

 

Kan ik pinnen bij de kassa? Ja dat kan!

 

Kan ik kaarten kopen aan de deur? Ja dat kan, tenzij er via onze
mediakanalen is aangegeven dat de kaarten uitverkocht zijn.

 

Parkeren is gratis voor zowel fietsen als auto’s.

 

Munten van de kornuiten events zijn alle 6 dagen geldig tijdens het
kerst event 2018. Munten van voorgaande jaren zijn niet meer geldig.

 

Bij de toiletvoorzieningen is stromend water.

 

Bent u iets verloren meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de
organisatie.

 

De mogelijkheid bestaat dat u bij de entree een blaastest moet afleggen
voordat u op het terrein wordt toegelaten.

 • Aan bezoekers beneden de 18 jaar worden geen alcoholische dranken
  verstrekt.

 

 • Voor bezoekers vanaf 18 jaar is het verboden om aan personen jonger dan
  18 jaar alcoholische dranken te verstrekken.

 

 • Legitimatie verplicht d.m.v. een geldig paspoort, rijbewijs of
  identiteitsbewijs.

 

 • Het is niet toegestaan om (alcoholische) drank mee te brengen naar het
  evenemententerrein (incl. tent).

 

 • Het is verboden te roken in de tent.

 

 • Het is niet toegestaan om rugzakken c.q. grotere tassen mee te nemen
  naar het evenemententerrein (incl. tent).
  •Geen toegang tot het evenemententerrein (incl. tent) aan personen in
  bezit en/of onder invloed van drugs. *

 

 • Op het evenemententerrein (incl. tent) is het gebruik en/of het dealen
  van drugs verboden. *
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden of daarop
  lijken, worden in beslag genomen. *
 • Geen toegang tot het evenemententerrein (incl. tent) aan personen in
  het bezit van wapens of voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen
  worden. *
 • Het is verboden goederen te verhandelen op en/of rondom het
  evenemententerrein (incl. tent), waarvan het gebruik of bezit bij de wet
  niet toegestaan is. *

 

 • De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
  •Wanneer iemand ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of aanstootgevend
  •gedrag vertoont, kan hij of zij van het evenemententerrein (incl. tent)
  worden verwijderd.

 

 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om
  andere redenen is niet toegestaan.

 

 • Bij constatering van wangedrag of openlijke geweldpleging wordt de
  politie ingeschakeld en krijgen de betrokkenen een ontzegging d.m.v. van
  een verbod tot betreden van het evenemententerrein (incl. tent).

 

 • Op het evenement kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden.
  De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige
  gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Geef uw
  oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

 

 • Het verblijf op of rondom het evenemententerrein (incl. tent) geschiedt
  geheel op eigen risico.

 

 • Het gehele evenemententerrein (incl. de tent) wordt beveiligd door
  middel van camera’s.

 

 • De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich en/of kan
  niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade dan wel
  letsel (materieel en/of immaterieel) of ongelukken welke plaats vinden
  en/of veroorzaakt worden door activiteiten in het kader van het
  evenement.

 

 • Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering van het
  evenemententerrein (incl. tent).

 

 • In situaties waarin de huisregels niet voorziet, beslist de organisatie
  van het evenement over mogelijk te nemen maatregelen.
Menu